Bokros Lajos: az önkényuralom a saját erkölcsi romlottságába fog belebukni

2018. szeptember 20. 06:45

Részt vettünk Hódmezővásárhelyen egy szép megmozduláson, amit jóérzésű emberek az emberi méltóság védelmében szerveztek.

Történik ugyanis, hogy működik a városban egy hírharsona, Promenád a neve, amelyik folyamatosan igyekszik befeketíteni, megrágalmazni, lejáratni tisztességes embereket. A cigány kisebbségi önkormányzat vezetőjétől kezdve egészen a polgármesterig.

Miután a sajtó szabadsága megszűnt, a megtámadott, megsértett polgároknak kizárólag a Facebook nyilvánossága előtt van módjuk elégtételt keresni.

Hanem most elszakadt a cérna. A Lázár János által támogatott Promenád szerkesztősége elé vonult a tömeg, ahol Márki-Zay Péter erőteljes, szép beszédet mondott. Öröm volt hallani, hogy nem tántorít, nem lehet Őt megfélemlíteni.

Öröm volt hallani, ahogy a szónokok élesen elítélték a Fidesz által táplált rasszizmust, a kirekesztést, az emberi méltóság folyamatos megsértését, amit az önkényuralom helyi kiszolgálói képviselnek.

Igen, az illiberális önkényuralom nem rejti véka alá, hogy utálja a liberalizmust. De miért? Mert a szabadságelvűség egyik legfontosabb jellemvonása az egyén tisztelete. Ha úgy tetszik, akkor az individualizmus. Ez azonban korántsem az önzést, a közösség ügyeitől való elfordulást jelenti, hanem az emberi méltóság feltétlen tiszteletét. Csak ezen az alapon van építő közösség, egymás iránti szolidaritás!

Az önkényuralom nem tiszteli az emberi méltóságot. 

Ebbe fog belebukni - saját erkölcsi romlottságába. 

Már kezdi felismerni a magyar, hogy tévúton jár.

Már kezdi felemelni fejét a megalázott nép.

Forrás: Facebook
Szerző: Bokros Lajos