Nagy változás jön a tv-előfizetéseknél

2017. november 14. 17:31

Az ügyfeleknek több ponton is kedvezően módosítaná a kormány az elektronikus hírközlési törvényt - írja a Világgazdaság.

Ha a szolgáltató a határozott időtartamú előfizetői szerződés alatt egyoldalúan módosítja az általa kínált csatornák összetételét - nem értve ide azonban a csatornák sorrendjét és azt, ha a módosítás előtt kínált csatornákat a módosítás után is elérheti az előfizető -, akkor az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, jogkövetkezmények nélkül mondhatja fel a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Lakhelycsere esetén a szolgáltató a - díjtartozás nélküli - előfizető kérésére köteles lenne a helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előfizetői hozzáférési pontot a földrajzi szolgáltatási területén belül áthelyezni, ha ez műszakilag lehetséges.

Egy másik módosítás szerint a határozott idejű szerződés helyébe a meghatározott idő után határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép. A határozott idő eltelte előtti kilencven napban a szolgáltató háromszor köteles az előfizetőt értesíteni szerződése határozatlan időtartamúvá alakulásának időpontjáról.

Az értesítésben szerepelnie kell a szerződés átalakulásával beálló változásoknak és a szolgáltató azon szolgáltatásaira vonatkozó határozott idejű előfizetői ajánlatoknak, amelyek hasonlítanak az előfizető meglévő határozott idejű szerződéséhez.
Forrás: Világgazdaság / Sztárklikk